کانون امام علی

کانون فرهنگی هنری امام علی(ع) انتخاب دکتر روحانی را به عنوان رئیس جمهور به ملت ایران تبریک عرض نموده بی شک پیروز واقعی این انتخابات ملت ایران هستند