مصاحبه با برادر رحمانی پور از اعضایی فعال کانون فرهنگی هنری امام علی علیه السلام برازجان و حافظ کل قران مجید